Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu Long Hĩm

 1. sf_bighead
  sf_bighead
  Hĩm đang giả lời cho cái cover đấy à =))
  16/1/15
 2. Tiểu Long Hĩm
  Tiểu Long Hĩm
  :)) Để có thể bay lên và có cảm giác nhẹ nhàng trong những ngày ấy =)))))))))))
  16/1/15
 3. sf_bighead
  sf_bighead
  Bay nổi không hĩm :))))
  16/1/15
 4. Tiểu Long Hĩm
  Tiểu Long Hĩm
  Có cánh là bay tất :))
  16/1/15
 5. sf_bighead
  sf_bighead
  Gãy cánh sao HIễm
  16/1/15
 6. Tiểu Long Hĩm
  Tiểu Long Hĩm
  Thiên thần gãy cánh :)))))
  17/1/15